Codice QR

Pasuria artistike » Shën Mërisë së Dhitrjes

Klisha e Shën Mërisë së Dhitrjes (1607)  

Stisur te qaca kryesore e Horës u zbyll kultit më 1616. Rreth vitit 1622 kle ndërtuar pameta e kle zgjeruar sipas projektit të Pietro Novelli-t. Si hyhet te klisha, me tre anijata ndajtur nga katër pilastre mbi të çilët mbështetet kupola e madhe tetëkëndëshe me kësulëz (fener të vogël), ndodhen dy koritë me ujë të bekuar në stil barok prej marmuri të kuq të vendit në forme skurruxhje. 

Absida qëndrore në lidhje me anijatat te ana ë shumë e humbët, prandaj kupola, ndryshe nga klishët baroke, ndodhet më ndanëz hyrjes, ndërsa therorja qendron në gjymsëhje. Ruhet aty statuja e Virgjërës Odhigjitrje (mbarim të shek. XVII) prej druri të stukartur e praruar, mbajtur nga dy kallogjer në mes të të çilëvet ndodhet kellitur ikona e Odhigjitrjes çë të jikurit do të kene prurë nga Shqiperia. 

Te anijatat anësore katër therore në stil barok me marmure të shumëngjyrshëm i kushtohen Shën Panteleimonit, Sënda Rrusullisë, Shën Gjonit e për të sosur Shpirtravet të Purgatorit. Muret janë të zbukuruar nga një zografi çë paraqit Arkëngjëllin Mikell (1700) e nga një Venie në Kryqe druri të skalitur, zografisur nga Spiridione Marino. 

Çdo therore paraqit stema të vjetra të ca familjeve të Horës (Skiro, Matranga, Skjada). Stema e Skironjvet mban një pirg dhëmbë-dhëmbë (me bedena) e dy luanë te ana me putra të ngrëjtura. Stema e Matrangavet paraqit një dorë çë mban një pallë përballuar nga një mburonjë e poshtë një drangua dhe lart një yll. Stema e Skjadavet, qell një vijë diagonale çë ndan një zogë nga një qen.