Pasuria artistike » Shën Gjonit

Klisha e Shën Gjonit (shek. XVI)

Ë e vetmja klisha çë mbajti theroren drejt Lindjes. Në origjinë kushtuar Shën Merisë së Loretit, si dëshmon afresku e Vimës (çë paraqit Shën Mërinë me të njëjtin emër bashkë me Shën Janin Pagëzor e Arkëngjëllin Gavriil), ndërroi pajtor pas vitit 1644, kur Pietro Novelli zografisi afreskun e Shën Gjonit, sot ruajtur te Klisha e Shën Gjergjit. Klisha ë në kryqe greke e papërsosur. Zbukurojën muret anësorë dy mozaikë të DIXIT DOMINO çë paraqitjën Shën Katerinën e Shën Gjonin e Math.