Codice QR

Pasuria artistike » Klishë e klishëza fshatare

Veç klishëvet urbane, Hora ka një numer të madh klishësh e klishëzash fshastare çë, në përgjithësi, marrjën emrin e lagjes ku ndodhen: Shën Mëria e Hirevet o e Shkallës (1560), te rrëzat e malit Maganuç; Shën Katerina, në lagjen Fusha; Shën Meria e Godhencës, mbi rahjin me të njëjtin emër; Shën Meria e Stritit; Shën Merkuri; Shën Mëria e Fshehur; Shën Mëria e Boshit; Shën Mikelli Arkëngjëll te Sheshi; Shën Mëria e Dhëmbur, te maja e Sheshit. Shumë nga këto klishëza fshatare, ndërtimit të të çilavet ë veshtirë t’i jipet data, gjënden edhe sot.