Codice QR

Përshkrim i shkurtur historik e letrar » Museo Civico “Nicola Barbato”

Muzeu u bë gati te viti 1989, si Mostra permanente della cultura materiale, për hir të kooperativës Portella della Ginestra të Horës së Arbëreshëvet. 
Ekspozita, fryt i njëi punje të kujdesshme kërkimi e dokumentacionje, strehon koleksionë çë lidhen me kulturën materiale e me konsumizmin tradicional.
Materialet, inventarizuar e kataloguar, paraqiten sipas rregullavet të teknikës muzeore moderne.