Codice QR

Përshkrim i shkurtur historik e letrar » Bibloteca Comunale “Zef Skirò”

Krijuar më 1977, biblioteka ë e organizuar “a scaffale aperto” (me raft të zbyllur) sipas rregullavet bibliotekonomike sot në përdorim: Klasifikacionë Dhjetore Dewey, katalogacionë përshkruese, katalogacionë semantike. 
Struktura administron me sisteme informatike pasurinë e vet librare çë nani ka arrënë te qëllimi i 18.000 njësi bibliografike. 
Shumë seksionë të posaçme mbjedhjën seri veprash me interes ndër të çilat bie në sy seksiona kushtuar kulturës vendëse.
http://www.pianalbanesi.it/biblio