Codice QR

Përshkrim i shkurtur historik e letrar » Biblioteca, Archivio storico, Museo del Seminario diocesano

Te biblioteka e Seminarit u mbjodhën pronat e librevet të Bibliotekës së Katedrales së Shën Mitrit e të disa institucionëve tjera bestare, nani të zhdukura, si Seminari greko-shqiptar i Palermës, Oratori i Atravet filipinë, Streha e bujqvet invalidë.
Pasuria e ruajtur ka një karakterizim të fortë bizantin e albanologjik, bërë të çmuar nga prania e “çinkueçentinëvet” dhe e “seçentinëvet”.

Këto karakteristika e bëjën një strukturë bibliotekare me rëndësi absolute e me të paçmueshme vlerë historike e kulturore.
Seminari ë edhe selia e Arkivit historik dioqezan, pak qëro prapa riorganizuar, çë përfshin edhe pjesën çë ka shpëtuar të Arkivit historik komunal prishur nga zjarri te vitet e parë ’50.
Klisha e Shën Kollit, ngjitur me Seminarin, strehon muzeun dioqezan ku paraqiten shërbise e paramente klishtarë.