Codice QR

Ambient » Liqeni

Liqeni, nga pikëpamja e paesazhit (visores) dhe e turizmit, përbën një të rëndisishme zonë natyralistike për ndo 310 hektarë e, bashkë me gluhën, ritin e kostumet, ë një nga elementet-simbol i Horës së Arbëreshëvet. Ujëmbledhësi, ndërtuar më 1923 tue penguar lumin Beliçe brënda pikës më të lartë të humneres thërritur Honi, shtrohet mbi një sipërfaqe prej 40 kmk. dhe caktohet si përdorim uji të pijshëm, bulqësor e hidroelektrik. Diga, ndërtuar në mes të malevet Maganuçi e Kumeta, kle e para kryer te Siçillja dhe ë e tipit me zgavër në muraturë të thatë gurësh ndrequr me duar. 

Më 1960, për lypjen e rritur të energjisë elektrike, u ndërtua, fill më poshtë se liqeni, çentralja e re e Guajdhallamit. Ujët pas çë kle dërguar te serbatoi i poshtëm i Guajdhallamit, glate orëvet të natës vjen pompuar pameta te liqeni i Horës së Arbëreshëvet çë ka një nxënësi të përgjithshme paraç sa 32.000.000 metre kube. Impianti i ri i Guajdhallamit ka një fuqi të përgjithshme instalimi prej 80.000 KW e një aftësi prodhimi mesatare për vit  prej 27 milionë kilovatorë, të mirë për nevojën e thuajse 10.000 familjesh. Shumësia e përdorimevet shkakton dislivele të shpeshta, lidhur gjithegjithë me vitet thatësije. Dukuri si këto u kanë më shumë rënduar si pasojë e instalacionës së pompavet të marrjes për ujësjellësin e Palermës.