QR Code

Ambient

malet

Hora e Arbëreshëvet, shtruar te një gropë çë sos te liqeni, gëzon një vend geografik plot me magji të çilit i bëjën kurorë katër male madhështorë (Picuta, Kumeta, Maganuçi, Kseravuli) e ca vende tjerë çë janë tërheqëse e të frekuentuara pika për shumë naturalistra. Lexo më shumë...

Liqeni

Liqeni, nga pikëpamja e paesazhit (visores) dhe e turizmit, përbën një të rëndisishme zonë natyralistike për ndo 310 hektarë e, bashkë me gluhën, ritin e kostumet, ë një nga elementet-simbol i Horës së Arbëreshëvet. Lexo më shumë...